Příprava zakázky

Na začátku se sejdeme a já si vyslechnu, jaké jsou představy klienta o jeho domě. Zmapuji místo budoucí stavby a ověřím, zda jí nestojí v cestě nějaká překážka ze strany územního plánování, regulativů, vedení inženýrských sítí, dopravní obslužnosti apod. Také si vyjasníme stavební program, rozsah práce, termíny a zpracuji cenovou nabídku. Mohu zajistit geodetické zaměření pozemku, radonový  a hydrogeologický průzkum či jiné podklady nutné pro úspěšný návrh stavby.

Inženýring

Pro zdárné vyřízení žádosti na stavebním úřadě je potřeba vyřídit stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury. Tyto dokumenty za Vás vyřídím a přiložím k žádosti o povolení.

Studie stavby

V rámci studie stavby začnou představy klienta nabývat konkrétních obrysů. Mým úkolem je zpracovat představy klienta tak, aby vznikl kvalitní dům, který osazením na pozemku využije jeho výhody, popasuje se s jeho nevýhodami a bude v souladu s platnou legislativou. Výsledkem práce budou dispozice domu s nástinem řešení interiéru, situační osazení domu, řezy a pohledy na dům. Samozřejmostí a pro klienta nejatraktivnější částí studie je prezentace návrhu 3D vizualizacemi.

Dokumentace provedení stavby

Jakmile stavební úřad stavbu povolí, vypracuji dokumentaci provedení stavby. Ta zajistí, aby zhotovitel stavby jasně věděl, jak stavbu provést a nedocházelo k rozporům mezi ním, představou zákazníka a technickým řešením projektanta.

Projekt pro povolení stavby

Jakmile budeme s klientem spokojeni s návrhem domu, pustím se do vypracování projektu, který se bude podávat na stavební úřad. Na základě typu stavby se může jednat o územní a stavební řízení, popřípadě o územní souhlas a ohlášení stavby. Samozřejmostí je kromě samotných výkresů zpracování průkazu energetické náročnosti, požárně bezpečnostního řešení či statického výpočtu.

Cena služeb

Cena za návrh či projekt domu bude vždy vycházet z charakteru zakázky, rozhodující bude složitost návrhu či rozsah stavby. Po ujasnění zadání na první schůzce zpracuji podrobnou cenovou nabídku na jednotlivé fáze projekční činnosti.

Inženýring

Pro zdárné vyřízení žádosti na stavebním úřadě je potřeba vyřídit stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury. Tyto dokumenty za Vás vyřídím a přiložím k žádosti o povolení.

Dokumentace provedení stavby

Jakmile stavební úřad stavbu povolí, vypracuji dokumentaci provedení stavby. Ta zajistí, aby zhotovitel stavby jasně věděl, jak stavbu provést a nedocházelo k rozporům mezi ním, představou zákazníka a technickým řešením projektanta.

Cena služeb

Cena za návrh či projekt domu bude vždy vycházet z charakteru zakázky, rozhodující bude složitost návrhu či rozsah stavby. Po ujasnění zadání na první schůzce zpracuji podrobnou cenovou nabídku na jednotlivé fáze projekční činnosti.

Svatoplukova-57 (1)
novyside
RDLLR II 033
RDBN 03
DSC07915
DSC04260
BDLH 01
APHV144 02